Kompaenenkoor

  • 23 oktober 2016
    15:30 - 17:00

Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer met Hylke Speerstra

Dit koor uit IJlst bestaat uit een enthousiaste groep van bijna veertig zangers en muzikanten. Hun aantrekkelijke repertoire omvat liederen van shanty tot Bach. De koorleden zingen drie- of vierstemmig in vele talen onder leiding van de kundige dirigent, Harm van der Meer.
Informatie over het programma volgt.

Entree €10,00 – Kaartverkoop uitsluitend aan de kassa! Let op: aan de kassa van De Spylder is pinnen NIET mogelijk.