Monumentendag-Tsjerkepaed

  • 10 september 2016
    14:00 - 17:00

10 september is Monumentendag. Ter ere daarvan wordt in Warns een ‘tsjerkekuier’ georganiseerd langs de vier kerkgebouwen. De Spylder, van origine een kerk, is onderdeel van deze kuier en daarom open van 14.00 – 17.00 uur.
Maak van de gelegenheid gebruik om De Spylder van binnen te bekijken met aandacht voor de vroegere en belangstelling voor de nieuwe functie. Van harte welkom!

Vrij entree