De Spylder, doarpskultuerhûs in Warns

 

Vanaf 5 juni mag De Spylder weer voor een deel openen voor max. 40 personen. Dat zal veel actieve bewoners en hun buurtgenoten enorm goed doen.

Ook voor andere activiteiten (zoals bv yoga, muziekles en toneel) is De Spylder vanaf die datum weer open. Neem contact op met de contactpersoon of dit ook werkelijk het geval is.

De Spylder heeft zijn deuren op zaterdag 12 juni open voor de filmvoorstelling “Sorry we missed you” (hoe toepasselijk), dus kom gerust langs. Maar reserveer eerst via de site van de Spylder

Denk bij uw bezoek a.u.b. aan de coronaregels, zodat de voorstellingen en andere activiteiten voor iedereen veilig kunnen verlopen.
Lees deze coronaregels zorgvuldig door

Namens alle vrijwilligers van De Spylder,

Het bestuur