Geschiedenis

In 1999 kwam de gereformeerde kerk (1892) te koop. Op dat moment besloten een 10 tal dorpsbewoners de kerk te kopen en een dorpscultuurhuis op te richten. Door alle betrokkenen werd een som geld op tafel gelegd als basis voor de hypotheek. In januari 2000 werd de kerk officieel aangekocht.

De destijds in Warns wonende architect Edske Richards werd in de arm genomen om de verbouwing te ondersteunen. Ook werd het bestuur van het eerste uur samengesteld: Hoite Pruiksma, Jolanda Dijkstra-Verhoef, Piet Hoekstra, Renneke Dijkstra-Piersma en Willem Prins. Het aanvragen van vergunningen en subsidiegelden bij de gemeente, provincie, een groot aantal fondsen en het vragen van steun bij bedrijven en particulieren uit Warns waren de belangrijkste eerste activiteiten. Samen met de plaatselijke ondernemers; Agricola, Bekkema, de Jong en een groot aantal vrijwilligers kon met de verbouwing worden gestart.
De twee daarop volgende jaren is heel hard gewerkt. Financieel dreigden er tekorten en het bestuur was zich ervan bewust dat een nog grotere hypotheek een te grote last op de schouders werd. Bestuur, “Vrienden van De Spylder” en vrijwilligers werkten vaak onder grote druk. Er bleken veel meer extra werkzaamheden in de hele verbouwing te zitten dan de aanvankelijke inschattingen aan de keukentafels. Speciale dank gaat hierbij uit naar Piet Hoekstra en Hoite Pruiksma. Mede dankzij hun enthousiasme en doorzettingsvermogen is De Spylder destijds tot stand gekomen.

Tijdens de verbouwing werd nog een leuke vondst gedaan. Bij het isoleren van het tongewelf werd een flesje met daarin een briefje gevonden, geschreven door G.S. van der Werf oud 46 jaar, uit Warns met de volgende tekst : De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1892 door A.N.J. Schrale en onder toezicht van de heer H. Koornstra, gemeente Architect te Koudum. De aanneemsom was f. 2800,–.

Nu staat in Warns een prachtig doarps-kultuerhȗs, waarin nog veel van de oude kerk terug te vinden is. Zo staat de preekstoel nu in de entree en deze dient als balie voor de kaartverkoop. De orgelpijpen zijn nog prominent aanwezig in de grote zaal, het mooie tongewelf zorgt voor een bijzondere akoestiek en de hoge kerkramen voor een prachtige lichtinval. Door de tribune in de grote zaal hebben de bezoekers een heel goed zicht op het toneel. Tjebbe L. Dijkstra heeft het ontwerp gemaakt van het beweegbare railsysteem waaraan het toneelgordijn hangt. Marga Houtman is verantwoordelijk voor de warme interieurkleuren van De Spylder en heeft eigenhandig de binnenmuren gesponst. Henk Wiss heeft de metalen voordeur met omlijsting gemaakt.
Tijdens de opening op 21 juni 2002 was iedereen met recht trots op het prachtige resultaat, wat door geweldige samenwerking en inzet van alle betrokken Warnsers was neergezet. De openingsceremonie werd verricht door de oudste en de jongste inwoner van het dorp, Wim Kloppenburg (94 jaar) en Nynke Grietsje Valk (3 maanden). Het driedaagse openingsfestijn was een groot succes.

De Spylder vierde na 5 jaar op bescheiden wijze het eerste lustrum. In 2012 werd met meer spektakel het 10 jarige bestaan gevierd, waaronder een feestelijk jubileumweekend op 15 september, geopend door burgemeester Apotheker. Door toegekende subsidies van fondsen, gemeente en provincie konden in dat jaar diverse jubileumprojecten worden uitgevoerd met als doel de dorpscultuur van Warns te versterken en De Spylder nog meer in de schijnwerpers te zetten.