PIER 21 mei Jan Arendz en Joke Tjalsma – Frysktalich

  •  24 februari 2019
     15:00 - 18:00

‘It wie op in Simmer jûn’

Theo en Anneke ha elkoar op lettere leeftyd fûn.
Theo helpt sa goed as er kin by it finen fan in noflik plak yn in fersoargingshûs foar Anneke har heit en mem, Daniël en Wimmy. Mar Daniël en Wimmy wolle net ôfhinkelik wurde en ha hiele oare plannen. Tegearre wolles y út it libben stappe, nei in leste dûns op Ít wie op in Simmerjûn’.
It stik lit 4 minsken sjen dy’t plannen meitsje hoe’t it fjierder mei it libben moat.
Mar it libben giet somtiden syn eigen gong.

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Reacties zijn gesloten.