Theater: Pier21 mei “De Emigrant 2023”

  •  24 februari 2024
     20:00 - 22:00

De Emigrant 2023
De eerste voorstelling van Pier21 over een Friese emigrant, die ruim 60 jaar geleden de oceaan overstak naar Canada, opnieuw verteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant keert na 10 jaar terug op het podium! De voorstelling vertelt het verhaal van Sybolt de Haas, een Friese emigrant die ruim zestig jaar geleden allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelijk gehad. Maar het is hem gelukt om een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen.

De Haas is nooit weer teruggekeerd naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop, was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zijn gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zijn roots in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het bedrijf draaiende houden.

Bij zijn terugkomst in Fryslân wordt hij opnieuw geconfronteerd met zijn verleden, het vertrek naar Canada, verloren liefde en gecompliceerde band met zijn broer. Een interview met de Marokkaans/Friese journalist Rachid Khadari zorgt voor een ingeving. Wat ben je eigenlijk als emigrant? Is de wereld van iedereen of heeft ieder zijn eigen stukje? De Haas en Khadari komen er achter dat ze eigenlijk niet zo verschillend zijn. Maar dan wacht er nog een groot geheim om onthuld te worden.

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pier21 wordt De Emigrant opnieuw verteld, naar het originele verhaal van Romke Toering, nu geregisseerd door Jos Thie. Met Freark Smink, Theo Smedes en Amin Ait Bihi.

De Emigrant 2023
De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy ‘t 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy ‘t 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen.

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No ‘t er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.

By syn weromkomst yn Fryslân wurdt hy opnij konfrontearre mei syn ferline, syn ôfreis nei Kanada, syn earste leafde en syn komplisearre bân mei syn broer. In ynterview mei de Marokkaans/Fryske sjoernalist Rachid Khadari soarget foar nije fragen en ynsichten. Wat en wa bist eins as emigrant? Is de wrâld fan elkenien of hat elk syn eigen stikje? De Haas en Khadari binne eins net iens sa ferskillend. Mar dan set de iepenbiering fan in grut geheim it libben fan De Haas op syn kop.

Ta eare fan it 10 – jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink, Theo Smedes en Amin Ait Bihi.

Details Prijs Aantal:
Theater: Pier21 mei "De Emigrant 2023" €24,50 EUR   Uitverkocht

Reacties zijn gesloten.