Toanielferieniging Warns spilet “De Goate” fan Ton Davids.

  • 11 maart 2023
    20:00 - 22:00

In opfanghûs mei bysûndere bewenners. Elk mei harren eigen ferhaal, markearre troch it libben. Troch de buert en maatskippij negearre. Hopeleas en nutteleas…of miskien?

Toanielferieniging Warns spilers:
Eduard – Bouwe Dijkstra
Jotie – Thea Stornebrink
Wanda – Lia Bandstra
Rika – Maaike Bloemendal
Toos – Hinke v/d Meer
Pien – Jehanne Prins
Meerman – Marieta Wesselius
Regie: Jolanda Verhoef

Details Prijs Aantal:
Toanielferieniging Warns spilet “De Goate” fan Ton Davids. (oant 12 jr) €5,00 (EUR)  
Toanielferieniging Warns spilet “De Goate” fan Ton Davids. (Folwoeksen) €8,50 (EUR)  

Reacties zijn gesloten.